Over ons

Over ons

Schutse Zorg Tholen helpt en ondersteunt mensen wanneer ze bij het ouder worden minder zelfredzaam zijn. En in de thuissituatie hulp nodig hebben bij alledaagse activiteiten. Daarnaast verzorgen en verplegen we mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Onze medewerkers zijn professionals. Ze stemmen af wat er nodig is en houden rekening met wat ouderen en hun naasten zelf kunnen blijven doen.
Over ons
Organisatie en samenwerking

Schutse Zorg is geworteld op Tholen. Dat is de regio die we kennen. Hier zijn we thuis. We spreken de taal en kennen de cultuur – dat voelt vertrouwd. We komen bij de mensen thuis, in hun vertrouwde omgeving. En als het thuis niet meer gaat, dan is er plek in onze appartementen of studio’s – afhankelijk van de zorgvraag. Ook dan zetten we ons in voor een thuisgevoel.

 

Schutse Zorg Tholen is een protestants-christelijke zorgorganisatie. We zijn verbonden met de kerken in de regio Tholen. Onze medewerkers delen de christelijke waarden en kennen de cultuur van het eiland. Onze zorg en ons aanbod van ondersteuning en begeleiding zijn beschikbaar voor iedereen die onze normen en waarden deelt of respecteert. We zorgen vanuit het hart en zijn altijd dichtbij, want we werken alleen in de regio Tholen.

Visie en missie

Onze mens- en zorgvisie

We zorgen met hart en ziel voor iedere oudere, ongeacht diens levensovertuiging. We zien elk mens als een uniek schepsel van God. In onze zorg en ondersteuning stemmen wij af op wat de zorgvrager nodig heeft. Mensen voelen zich gezien en gerespecteerd en ervaren elke dag als waardevol en betekenisvol. We zijn ons ervan bewust dat het leven eindig is, maar dat alleen God de dagen van het leven kent. 

Onze missie

Schutse Zorg Tholen ondersteunt, begeleidt, verzorgt en behandelt mensen in de regio Tholen bij het ouder worden. We doen dat in een voor hen vertrouwde en veilige woonomgeving. We werken mensgericht en omgevingsbewust. We bouwen mee aan een lokale zorgzame samenleving en hebben een warme en hechte band met de kerkelijke gemeenschappen binnen Tholen. We zijn professioneel in ons handelen en denken in mogelijkheden en laten ons in ons doen en laten inspireren door wat de Bijbel ons leert.

Kernwaarden

Dichtbij, vertrouwd, stevig en bezield. Dat is waar we voor staan. Dit betekent dat we bij je thuis komen, dat we je taal spreken en de regio kennen. We weten waar we goed in zijn en werken met hart en ziel. 

Lees meer

Thuiszorg Schutse Zorg Tholen

Organisatie en samenwerking

Wij werken volgens de zorgbrede Governancecode. Onze organisatie heeft een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad. We leveren kwaliteit en laten dat ook toetsen. Het kwaliteitssysteem van Schutse Zorg Tholen is gebaseerd op het kwaliteitsmodel van PREZO Care en het landelijk kwaliteitskader Generiek Kompas: ‘samen werken aan kwaliteit van bestaan’. 

Lees meer

Kantoor

Wij helpen je graag verder

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag.

Bij vragen over zorg of ondersteuning bel onze collega's van Zorgbemiddeling. 
tel: 0166-658635

Zorgbemiddeling