Klachtenprocedure

Medewerker aan de telefoon
Ben je tevreden of heb je een klacht? Laat het weten!

Tevreden? Zeg het anderen

Elke dag maken heel veel mensen gebruik van de diensten van onze organisatie. Iedere medewerker probeert het contact zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. We horen graag hoe je onze zorg en ondersteuning waardeert. Dat kun je laten weten via Zorgkaart Nederland.

Zorgkaart Nederland is de grootste onafhankelijke waarderingssite voor de zorg. Het is een initiatief van de NCPF; de Nederlandse Patiënten en Cliënten Federatie. Deze waarderingen gaan over zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Naast waarderingen biedt Zorgkaart Nederland ook (kwalitatieve) informatie over aandoeningen, keuze-informatie en keurmerken.

IntroductiepaginaZorgkaart Nederland – Schutse Zorg Tholen

PatientenfederatieNPCF

Reeds geplaatste waarderingen

Waarderingplaatsen op Zorgkaart Nederland

 

Ontevreden? Vertel het ons

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent, of dat we de zaken niet goed geregeld hebben. Wij adviseren dan om een gesprek aan te vragen met de contactverzorgende of de teamleider, want in onderling overleg kunnen de meeste problemen worden opgelost.

Soms loopt het contact niet naar wens en wil je een officiële klacht indienen. In dat geval kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van onze organisatie. De klachtenfunctionaris ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing.

Je kunt dhr. Zwerus bellen (0166-692897) of uw klacht in het online formulier hieronder kenbaar maken. 

Als de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie Zeeland. De klachtencommissie Zeeland is ingesteld conform de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het adres is: Klachtencommissie Zeeland, t.a.v. het ambtelijk secretariaat, Fruitlaan 4c, 4462 EP Goes.

Je kunt ook een gesprek aanvragen met een instantie buiten onze organisatie met het verzoek of zij je kunnen helpen bij de behandeling van uw klacht.

Voor meer informatie kun je ook de website www.kiesbeter.nl -  patiënteninformatie  raadplegen.

Je kunt onderstaand formulier invullen om een klacht online te versturen.

Wij helpen je graag verder

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag.

Bij vragen over zorg of ondersteuning bel onze collega's van Zorgbemiddeling. 
tel: 0166-658635

Zorgbemiddeling