Wijkverpleging en thuiszorg

Thuiszorg
Schutse Zorg Tholen biedt verschillende vormen van zorg aan huis. Dit kan huishoudelijke hulp zijn, maar ook hulp bij het aan- en uitkleden, het douchen, toiletbezoek of wondverzorging. Alles is er op gericht om je zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking.

De thuiszorgmedewerkers van Schutse Zorg werken vanuit twee teams (Sint-Annaland en Tholen-stad) en komen in alle dorpen en wijken op Tholen. We willen zichtbaar zijn en makkelijk bereikbaar. Onze vaste thuiszorgmedewerkers kunnen zo snel reageren. We houden ook nauw contact met bijvoorbeeld je familie of je huisarts. 

De wijkverpleegkundige bespreekt met je waarbij hulp en ondersteuning nodig is en hoe vaak onze medewerkers langskomen. Is er specialistische kennis nodig, bijvoorbeeld bij een wond, bij beginnende dementie of in de laatste levensfase? Dan zijn er vanuit Schutse Zorg Tholen ook gespecialiseerde verpleegkundigen beschikbaar, die bij je thuis kunnen komen.   

Afhankelijk van je zorgvraag, wordt de thuiszorg vergoed door de gemeente (vanuit de Wmo) of de zorgverzekeraar (vanuit de Zorgverzekeringswet). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Schutse Zorg Tholen via telefoonnummer (0166) 65 86 00, 24 uur bereikbaar (keuzemenu 2) of per email:  zorgthuis@schutsezorgtholen.nl