VVAR

Sinds kort is de Verzorgende en Verpleegkundige AdviesRaad gestart. Deze is bedoeld om de zeggenschap van verzorgenden, verpleegkundigen en andere professionals binnen de organisatie te vergroten. En MT en bestuurder te adviseren over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Met de 6 kandidaten, die zich hadden aangemeld, zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Alle 6 collega’s zijn heel gemotiveerd om de VVAR op te zetten.

Voor de VVAR is subsidie toegekend. Behalve voor de VVAR zullen we de subsidie ook gebruiken voor vernieuwing van het beheer van medicatie en hulpmiddelen in zorgcentrum de Schutse en voor het opzetten van moreel beraad. Onder meer door complexere zorgvragen, levensvragen in de laatste levensfase, minder onvrijwillige zorg en de samenwerking met mantelzorgers komen we steeds vaker voor ethische vraagstukken te staan. Met het moreel beraad komt er meer ruimte voor reflectie en uitwisseling. Wat is goed om te doen op het juiste moment, op de juiste wijze en in de juiste maat?

Met het oog op een goede start en omdat we de vertegenwoordiging van de verschillende functiegroepen in de raad belangrijk vinden, is besloten te starten met 6 leden in plaats van 5. De volgende collega’s zijn als lid benoemd: 

Madelinde Uijl, verzorgende IG – team Nieuwlandje 
Ina Gunter, verpleegkundige (intramuraal) 
Nathalie Brand, verpleegkundige – team Vestehof 
Gejanne Eerland, verpleegkundige extramuraal 
Liesbeth Heijboer, verpleegkundige team Landzicht 
Erna van Houdt – verzorgende IG team Oudeland.

Wij helpen je graag verder

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag.

Bij vragen over zorg of ondersteuning bel onze collega's van Zorgbemiddeling. 
tel: 0166-658635

Zorgbemiddeling