Vrienden van de Schutse

De Vrienden van de Schutse is een onafhankelijke stichting die gelden bijeen brengt ten behoeve van projecten ter bevordering van het welzijn van de bewoners van zorgcentrum de Schutse.

De jaarlijkse donatie van de ruim 165 donateurs vormen de basis van het vermogen van de stichting, daarnaast wordt een jaarlijkse financiële bijdrage ontvangen van verschillende kerken uit de gemeente Tholen, maar ook eenmalige giften en legaten vallen de stichting ten deel.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, te weten:
Jacqueline Heijboer (voorzitter/secretaresse), Erik Roggeband (penningmeester), Jan Wesdorp, Wally Blaas en Tanny Keur.

Eén keer per jaar wordt een donateursavond georganiseerd en in de decembermaand verrassen de bestuursleden de bewoners persoonlijk op een Kerstattentie.

Speciale projecten zoals bijdrage aan beeldschermen, aanschaf van de leestafel in de zaal, inrichting van de tuinkamer of de nieuwe tuinmeubilair bij de entree, worden steeds afgestemd met het management team van de Schutse.

Wil je donateur worden? Je kan je aanmelden bij: Jacqueline Heijboer (tel. 0166 653474) of bij Tanny Keur (tel. 0166 653247).

Wil je ons eenmalig steunen? Jouw gift is welkom op IBAN: NL50RABO03030 16000.

Wij helpen je graag verder

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag.

Bij vragen over zorg of ondersteuning bel onze collega's van Zorgbemiddeling. 
tel: 0166-658635

Zorgbemiddeling