Tijdelijk verblijf of respijtzorg

Tijdelijke zorg
Voor mantelzorgers die tijd nodig hebben voor zichzelf, is er een mogelijkheid gebruik te maken van onze respijtzorg. Voor deze respijtzorg is een indicatie Wmo nodig.

Ook is er een mogelijkheid voor tijdelijk verblijf voor mensen die ter overbrugging na een operatie of bij ziekte zorg nodig hebben, of die wachten op een plek in het verpleeghuis. Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie ELV (eerstelijns verblijf) nodig van de huisarts, in samenspraak met de wijkverpleegkundige.