Ondernemingsraad

Dicht bij jou, dat geldt ook naar onze medewerkers. Voor de ontwikkeling van onze organisatie is hun participatie en medezeggenschap van groot belang. De ondernemingsraad geeft op basis van de Wet op de Ondernemingsraden invulling aan de medezeggenschap van de medewerkers.
ondernemingsraad

De OR beschermt de belangen van de medewerkers op het werk. De raad overlegt met de bestuurder over belangrijke thema’s, zoals werkomstandigheden en plannen voor de toekomst van Schutse Zorg Tholen. De OR denkt vanuit het perspectief van de medewerkers mee met grote besluiten. Zo draagt de OR bij aan een fijne werkplek, nu en in de toekomst. 

Wil je contact opnemen met de Ondernemingsraad stuur dan een email naar: or@schutsezorgtholen.nl

De OR bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Neleward Heijboer
Vice-voorzitter: Anja van Oeveren

Leden:
Judith Goedegebuure
Jeannet Sturris
Erna Goedegebuure
Carolien van Zielst 

Wij helpen je graag verder

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag.

Bij vragen over zorg of ondersteuning bel onze collega's van Zorgbemiddeling. 
tel: 0166-658635

Zorgbemiddeling