Kwaliteit

We streven ernaar dat onze zorg en ondersteuning aansluit bij wat onze cliënten nodig hebben voor een zinvolle dag en een waardevol leven. We leveren kwaliteit en laten dat ook toetsen. Schutse Zorg Tholen is in het bezit van het keurmerk PREZO Care. Het keurmerk is verstrekt op basis van ervaringsonderzoeken en een audit door de stichting Perspekt.
Huiskamer An de Diek

Informatie over ervaringen van cliënten en hun naasten vormen een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitsverbetercyclus. We maken daarbij gebruik van de PREM Wijkverpleging, het cliëntervaringsonderzoeken via Ervaringwijzer en Zorgkaart Nederland. De resultaten worden besproken in de teams, het organisatiebrede Kwaliteitsoverleg en met de Cliëntenraad. Deze onderzoeken helpen ons om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze cliënten en bewoners.

pdf
Kwaliteitsplan 2024 Schutse Zorg Tholen.pdf
821.4kB
pdf
Rapportage PREM Wijkverpleging 2023 De Schutse
687.8kB
pdf
CTO 2023 Rapportage clienten De Schutse
1114.5kB
pdf
Kwalitetisverslag Schutse Zorg Tholen 2023.pdf
1749.1kB

Wij helpen je graag verder

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag.

Bij vragen over zorg of ondersteuning bel onze collega's van Zorgbemiddeling. 
tel: 0166-658635

Zorgbemiddeling