Gedragscode

Groep

Gedragscode

Wij houden ons aan onderstaande gedragscode.
  • De zorgvraag van de cliënt is het uitgangspunt in de zorg- en dienstverlening door medewerkers.
  • De medewerkers stellen het belang van de cliënt altijd voorop.
  • Cliënt en/of zijn/haar vertegenwoordiger worden waar mogelijk betrokken bij de besluitvorming omtrent de invulling en uitvoering van de zorgverlening. Keuzes van de cliënt worden waar mogelijk gerespecteerd.
  • Werknemers verlenen zorg op een nette en representatieve manier: schone werkkleding, kreukvrij, rookvrij en geurloos, geen overdadige sieraden.
  • Werknemers treden de cliënt tegemoet met een beroepsmatige attitude, rekening houdend met specifieke problemen en behoeften.
  • Medewerkers kloppen alvorens het appartement te betreden. Bij afwezigheid van de cliënt worden afspraken gemaakt wie het appartement mag betreden. Medewerkers respecteren de privacy van de cliënt, realiseren zich dat zij te gast zijn bij cliënten en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke bezittingen van de cliënten.
  • Medewerkers respecteren de levenswijze en de mening van de cliënt.
  • Medewerkers stimuleren de cliënt in zijn/haar eigen mogelijkheden en in deelname aan het maatschappelijk leven (in en buiten De Schutse).
  • Werknemers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de situatie van de cliënt en diens familie/contacten.
  • Medewerkers bejegenen de cliënt op een respectvolle manier. Ook de cliënt dient met respect en begrip om te gaan met de medewerkers.

Wij helpen je graag verder

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag.

Bij vragen over zorg of ondersteuning bel onze collega's van Zorgbemiddeling. 
tel: 0166-658635

Zorgbemiddeling