Aandacht voor levensvragen

Geloof
Als protestants-christelijke organisatie leven en werken we vanuit de waarden die de Bijbel ons leert.

In onze zorg en ondersteuning is er aandacht voor levens- en geloofsvragen. Wij werken samen met de kerken binnen de gemeente Tholen en aan onze organisatie is een geestelijk verzorger verbonden.